ไปต่อที่ Netlog

อีก วินาที

บล็อก 1


 • เป๊ปซี


  ประวัติ[แก้] จุดเริ่มต้นของเป- ปซี่เป๊ปซี่นั้น ในปี ค.ศ. 1898 ถูกคิดค้นขึ้นมาเ- ื่อใช้เป็นยาในร้- นขายยาของนาย คาเลบ แบรดแฮม (Caleb D. Bradham) เภสัชกรจากเมืองน- วเบิร์น รัฐนอร์ทแคโรไลนา คาเลบ แบรดแฮม รู้ว่าเพื่อเป็นก- รเรียกลูกค้าให้ก- ับมาใช้บริการร้า- นขายยาของเขาอีก เขาจะต้องทำให้ร้- นขายยากลายเป็นแห- ่งนัดพบกัน ในตอนเปลี่ยนเข้า- ตวรรษใหม่เขาทำอย- างที่เภสัชกรหลาย- ๆ ทำ คือมีตู้น้ำโซดาใ- ร้านขายยา ซึ่งเขาบริการเคร- ่องดื่มแก่ลูกค้า- ้วยน้ำโซดาที่เขา- ปรุงขึ้นเองโดยเป- นส่วนผสมของ น้ำคาร์บอเนต ผลโคล่า วานิลลา และน้ำมันหอมสกัด ลูกค้าของเขาพากั- เรียกเครื่องดื่ม- ี้โดยใช้ชื่อว่าเ- ครื่องดื่มคาร์บอ- นต ใช้เครื่องหมายกา- ค้าครั้งแรกว่า "แบรดส์ ดริงค์" (Brad's Drink)

  ต่อมาในปี ค.ศ. 1903 ต่อมามีการจำหน่า- และทำการขายผลิตภ- นฑ์ของเป๊ปซี่ โดยยังคงความเป็น- ้นตำรับและคุณสมบ- ติการช่วยย่อยอาห- าร จึงได้มีการจัดทำ- ฆษณาเครื่องดื่มว- า "สดชื่น มีชีวิตชีวา และช่วยในการย่อย- าหาร" ตามเจตนารมณ์เดิม หลังจากที่ได้มีก- รว่าจำหน่ายมาประ- าณ 2 ปี ในปี ค.ศ. 1905ได้มีการปรับปรุ- และเปลี่ยนแปลงโล- โก้ใหม่จากการก่อ- ั้งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1898 โรงงานบรรจุขวด คาเลบได้เปลี่ยนช- ่อเป็น เป๊ปซี่-โคล่า สาขาแรกได่ถูกก่อ- ่อตั้งในเมืองชาร- ล็อตและเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา 8 ปีต่อมาเป๊ปซี่เป- ี่ยนโลโก้ใหม่อีก- รั้ง ในปี ค.ศ. 1906ซึ่งนับเป็นโลโก- แบบที่ 3 และเปลี่ยนแปลงข้- ความโฆษณา "The Original Pure Food Drink" โดยในปีนั้นเป๊ปซ- ่มีโรงงานบรรจุขว- แล้วทั้งหมด 15 โรงงานทั่วสหรัฐอ- มริกา โดยเครื่องหมายกา- ค้าของเป๊ปซี่ ถูกจดทะเบียนเพิ่- ในในประเทศแคนาดา โดยมียอดจำหน่ายม- กถึง 38,605 แกลลอน และในปีต่อมาได่ม- การจดทะเบียนเครื- องหมายการค้าเป๊ป- ซี่ ในประเทศเม็กซิโก ในปี ค.ศ. 1907 และมีการเปลี่ยนม- ใช้ข้อความที่ว่า "รสชาติเยี่ยมและม- ประโยชน์ต่อสุขภา- พ" ภาษาอังกฤษ: ("Delicious and healthful&quot:) โดยมีการใช้ข้อคว- มนี้มาต่อเนื่องย- วนานถึง 2 ทศวรรษ

  และได้ทำการโฆษณา- ครื่องดื่มชนิดให- ่ของเขานี้ต่อลูก- ค้าที่ชื่นชอบ เมื่อยอดขายของเป- ปซี่-โคล่าเริ่มเพ- ิ่มขึ้นเขาจึงเริ- มตั้งบริษัทและทำ- ารตลาดให้กับเครื- ่องดื่มใหม่ของเข- จนในปี 1902 เขาเริ่มดำเนินกิ- การบริษัท เป๊ปซี่-โคลา ในห้องด้านหลังร้- นขายยา เขาจดสิทธิบัตรเค- ื่องหมายการค้าแล- ได้รับมอบสิทธิบั- ตรเมื่อ 16 มิถุนายน 1903 ในตอนแรกเขาผสมเค- ื่องดื่มด้วยตัวเ- งและจำหน่ายผ่านต- ู้กดน้ำ แต่ในไม่ช้าคาเลบ- ริ่มรู้ตัวว่ามีโ- กาสอันดีรออยู่ -นั่นคือการบรรจุข- ดเป๊ปซี่-โคล่า เพื่อที่ว่าทุกๆ คนในวงกว้างจะได้- ามารถลิ้มรสเครื่- งดื่มของเขาได้

  [แก้] เริ่มสร้างธุรกิจ- ุรกิจเป๊ปซี่-โคลา- เริ่มต้นด้วยโฆษณ- ภายใต้แนวคิดว่า สดชื่น มีชีวิตชีวา ช่วยย่อยอาหาร ทำให้ในปี 1903 คาเลบขายเครื่องด- ่มของเขาได้ 7,968 แกลลอน และในอีกสองปีต่อ- าเขาได้ขยายการบร- จุขวดเป๊ปซี่-โคล- าออกไปอีก 2 สาขาให้กับนักลงท- นอิสระในเมือง ชาร์ล็อต และ เดอร์แฮม นอร์ธคาโรไลนา ในปี 1906 ได้สาขาขยายเพิ่ม- ึ้นอีกเป็น 15 สาขา และเพิ่มก้าวกระโ- ดไปเป็น 40 สาขาในปี 1907 จนกระทั่งในตอนปล- ยปี 1910 มีสาขาของเป๊ปซี่-- คลาตั้งอยู่ใน 24 รัฐ และขายเครื่องดื่- ได้กว่า 100,000 แกลลอนต่อปี คาเลบประสบความสำ- ร็จในธุรกิจเป็นอ- ่างมาก ด้วยผู้บรรจุขวดเ- ๊ปซี่-โคลา นักลงทุน และการตั้งกองทุน- ี่มั่นคงเพื่อการ- ยายองค์กร นับเป็นการวางราก- านของกิจการ เป๊ปซี่-โคล่า นับตั้งแต่วันนั้- เป็นต้นมาจนถึงวั- นี้

  [แก้] เป๊ปซี่ขยายไปทั่- โลกหลังจากสงคราม- ิ้นสุดลงในปี 1945 เป๊ปซี่-โคลาได้ย้- ยสำนักงานใหญ่ไปย- ังแมนฮัตตัน และเริ่มขยายกิจก- รไปต่างประเทศ ทั้งละตินอเมริกา ฟิลิปปินส์ และตะวันออกกลาง สำหรับตลาดในประเ- ศก็ได้เริ่มทำการ- ดลองบรรจุภัณฑ์ขน- าดใหม่ และเริ่มบรรจุกระ- ๋องเป็นครั้งแรก แต่การตลาดหลังสง- รามมีการเปลี่ยนแ- ลงไปอย่างรวดเร็ว- มาก ปรากฏการณ์ร้านค้- ปลีกที่เรียกว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตเ- ิ่มปรากฏขึ้น ประกอบกับการเปลี- ยนแปลงในเศรษฐกิจ- นการผลิตเครื่องด- ื่ม เป๊ปซี่ละทิ้งกลย- ทธ์การขายเครื่อง- ื่มแบบเดิมที่ตั้- งราคาขายครึ่งราค- ของคู่แข่งหลัก ในไม่ช้าโฆณา ห้าเซ็นต์ ห้าเซ็นต์ ที่ใช้มาอย่างยาว- านก็ถูกแทนที่ด้ว- ได้มากกว่า 1 ออนซ์ (More Bounce to the Ounce) เพื่อให้เข้ากับอ- มริกายุคหลังสงคร- ม ในช่วงเวลานี้ ประธานบริษัทของเ- ๊ปซี่ อัล สตีล สมรสกับดาราภาพยน- ร์ชื่อดังของอเมร- กา โจน ครอวฟอร์ด (Joan Crawford)

  หลายคนเชื่อว่า ครอวฟอร์ด เป็นผู้ที่เปลี่ย- แนวคิดบริษัทจาก คุณค่า ของยุค 40 ไปเป็นการรณรงค์ด- วยแนวคิดใหม่ทางด- านภาพลักษณ์ในปี 50 มีการนำฝาขวดมาออ- แบบเป็นโลโก้ใหม่ และเป๊ปซี่ไม่ได้- ำโฆษณาโดยยึดจุดเ- ่นทางด้านราคาอีก- ต่อไป แต่เปลี่ยนมาพูดถ- งไลฟ์สไตล์ หลังจากการเสียชี- ิตของ มิสเตอร์ สตีล ในปี 1959 แล้ว มิส ครอวฟอร์ด ได้รับเลือกให้เป- นสมาชิกของคณะกรร- การบริหาร ในยุคนั้นชาวอเมร- กันมีความตระหนัก- นเรื่องน้ำหนักตั- วกันมากขึ้น โฆษณาของเป๊ปซี่ต- บรับการเปลี่ยนแป- งทางวัฒนธรรมนี้ด- ้วยแคมเปญเป๊ปซี่- ีแคลอรี่ต่ำผ่านส- ลแกน ความสดชื่นแบบเบา- (The Light Refreshment) และ สดชื่นได้ โดยไม่ต้องเติม (Refreshing Without Filling)

  ธุรกิจยังคงดำเนิ- ต่อไปอย่างก้าวหน- า ขวดรูปแบบใหม่ในแ- บเกลียวที่สวยงาม- ดดเด่นถูกผลิตออก- มาในปี 1958 ซึ่งเป็นปีเดียวก- บการรณรงค์โฆษณาใ- ม่ อยากเข้ากันได้กั- กลุ่ม ดื่มเป๊ปซี่สิ (Be sociable, have a Pepsi) ในตลาดต่างประเทศ- ป๊ปซี่ยังคงขยายต- วออกไปอย่างต่อเน- ื่อง โดยมีจำหน่ายใน 120 ประเทศ ในปี 1959 ที่งานแสดงสินค้า American Exposition ที่กรุงมอสโคว์ ประธานเป๊ปซี่-โคล- า อินเตอร์เนชั่นแน- โดนัลด์ เอ็ม. เคนดัลล์ ได้พบกับรองประธา- าธิบดี ริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน และนายกรัฐมนตรีข- งโซเวียต ครุสชอฟ ซึ่งได้เยี่ยมชมต- ้จำหน่ายเป๊ปซี่ ในครั้งนั้นสื่อม- ลชนพากันถ่ายภาพข- งสองผู้นำโลกจิบเ- ป๊ปซี่และนำไปสู่- ารพาดหัว การเข้าสังคม บนหน้าหนังสือพิม- ์ทั่วโลกเข้าสังค- เป็นแคมเปญโฆษณาแ- รกของเป๊ปซี่-โคล่- ที่จับกลุ่มคนหนุ- มสาวเป็นกลุ่มเป้- หมายหลัก และในไม่นานต่อจา- นั้นก็ตามมาด้วยอ- กหลายแคมเปญที่ใช- ้คนหนุ่มสาวเป็นห- ัก ซึ่งต่อมาได้กลาย- ป็นบุคลิกของเป๊ป- ี่ เป๊ปซี่ สำหรับผู้ที่คิดแ- บหนุ่มสาว (Now It's Pepsi, for those Who Think Young.)

  [แก้] ยุคสมัยเป๊ปซี่ก้- วใหม่ของวงการโฆษ- า ในตอนปลายของทศวร- ษ 1950 เกิดปรากฏการณ์ทา- ด้านประชากรศาสตร- ที่เรียกว่า Baby Boom ซึ่งโลกเปลี่ยนโฉ- หน้าไปตลอดกาล คนอเมริกันต้องคิ- กระทำ และ ดำรงชีวิต พวกเขาคือคนรุ่นใ- ม่ มีไลฟ์สไตล์ใหม่ และมุ่งหน้าไปสู่- นาคต ด้วยความเชื่อมั่- ว่าสิ่งที่รออยู่- ้างหน้าต้องดีกว่- าสิ่งที่ผ่านมา เป๊ปซี่-โคล่า จับทัศนคตินั้นรว- เข้ากับจิตวิญญาณ- องพวกเขา ด้วยชื่อที่อยู่เ- นือเวลาและบ่งบอก- ึงตัวตนของคนอเมร- ิกันในวันนี้ พวกเขาคือ Pepsi Generation กลุ่มแรก ผู้นำทางสังคม ชอบความสนุกสนาน คนอเมริกันร่วมสม- ยอ้างเอาเป๊ปซี่เ- ็นสัญลักษณ์ของพว- กเขา ภายใต้แนวคิด มาเถิด! คุณคือคนยุคเป๊ปซ- ่ (Come Alive! You're in the Pepsi Generation) แคมเปญนี้ถูกปล่อ- ออกมาในตอนต้นของ- ่วงยุค 60s สร้างมาตรฐานใหม่- ห้กับการโฆษณา ใหม่ ไม่เหมือนใคร สะท้อนภาพวิถีชีว- ตของคนอเมริกันได- อย่างที่สุด

  นับตั้งแต่นั้นมา แคมเปญโฆษณา Pepsi Generation นี้ก็กลายเป็นหนึ- งในโฆษณาที่ชื่นช- บที่สุด และจดจำได้มากที่- ุดอันหนึ่งของคนอ- มริกัน – “Join the Pepsi People, Feelin' Free” “You've got a Lot to Live. Pepsi's Got a Lot to Give” “Have a Pepsi Day!” “Catch that PepsiSpirit!” “Pepsi Now!” “The Joy of Pepsi” - แคมเปญที่เป็นเหม- อนกระจกสะท้อนภาพ- องอเมริกาได้อย่า- งดีที่สุด

  เบบี้บูม ไม่ใช่เพียงจำนวน- ระชากรของประเทศช- ติเท่านั้นที่เปล- ี่ยนไป แต่ยังเป็นการเปล- ่ยนแปลงด้านพฤติก- รมการบริโภคอีกด้- วย ดังนั้นในปี 1964 บริษัทจึงพัฒนาเค- ื่องดื่มแคลอรี่ต- ำที่ยังคงมีรสชาต- ิเหมือนเป๊ปซี่-โค- ่า ใช้ชื่อว่า ไดเอ็ท เป๊ปซี่มีการโฆษณ- ควบคู่ไปกับเป๊ปซ- ่ หนึ่งในโฆษณาชิ้น- รกๆ ของไดเอ็ท เป๊ปซี่ มีชื่อว่า Girlwatchers มีเพลงประกอบโฆษณ- ที่ติดหู จนได้รับความนิยม- ิดอันดับ top 40

  ในปี 1964 เมาเทนดิว เครื่องดื่มที่ได- รับความนิยมในประ- ทศ กลายเป็นตัวสำคัญ- นการเสริมทัพความ- ข็งแกร่งให้กับเป- ๊ปซี่-โคล่า ด้วยแนวคิดการโฆษ- า Ya-Hoo, Mountain Dew! ก็กลายมาเป็นลายเ- ็นที่สร้างความจด- ำให้กับตรายี่ห้อ- การจำหน่ายเป๊ปซี- บรรจุกระป๋องที่เ- ็นที่นิยมในปัจจุ- บันนี้มีจุดเริ่ม- ้นในปี 1965 และในปีเดียวกันน- ้นบริษัทเป๊ปซี่-โ- คล่ายุบรวมกับบริ- ัท ฟริโต-เลย์ ซึ่งเป็นบริษัทจำ- น่ายขนมขบเคี้ยวท- ่ประสบความสำเร็จ- จากเมือง ดัลลัส เท็กซัส และกลายเป็นบริษั- PepsiCo, Inc. - หนึ่งในบริษัทประ- บความสำเร็จของอเ- ริกา โดนัลด์ เอ็ม. เคนดัลล์ เป็นผู้ก่อตั้ง และหลังจากนั้นไม- นาน บริษัทก็ทำการเปิ- ดำเนินธุรกิจในยุ- รปตะวันออก และ ญี่ปุ่น ความท้าทายของเป๊- ซี่ปรากฏการณ์ทาง- ุรกิจที่น่าจดจำเ- กิดขึ้นในช่วงทศว- รษ 1960 ถึงยุค 70 นักธุรกิจ สื่อ และ ผู้บริโภคสังเกตไ- ้ว่าเป๊ปซี่เริ่ม- าแรง และเริ่มตีตลาดเค- ื่องดื่มซอฟท์ดริ- ค์ โคคา-โคล่า ด้วยความสำเร็จ สื่อตั้งชื่อการแ- ่งขันนี้ว่า สงครามโคล่า และมันก็ส่งผลกระ- บอย่างกว้างขวางต- อวงการอุตสาหกรรม- เครื่องดื่มซอฟท์- ริงค์

  ตลอดยุค 70 เป๊ปซี่ยังคงก้าว- น้าอย่างต่อเนื่อ- ขวดบรรจุขนาดใหญ่- ด้ถูกแนะนำออกสู่- ลาด อย่างเช่นขวด 32 ออนซ์ และ 64 ออนซ์ หลังจากนั้นขนาดบ- รจุขนาดครอบครัวก- ทำให้ใช้งานได้ง่- ายยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณขว- พลาสติกที่มีน้ำห- ักเบา นำไปรีไซเคิลได้ และด้วยเทคโนโลยี- ี่ทันสมัย พลาสติกก็มีน้ำหน- กเบาและแข็งแรงยิ- งกว่าแก้ว ในปี 1970 บริษัทย้ายสำนักง- นใหญ่จากนิวยอร์ก- ปยัง เพอร์เชส นิวยอร์ก เมื่อผู้บริโภคเป- ี่ยน และเป๊ปซี่เปลี่ย- และ Pepsi Generation ยังคงดำเนินไปได้- ย่างถูกจังหวะเวล- ไดเอทเป๊ปซี่ ยังคงเติบโตขึ้นอ- ่างต่อเนื่อง โฆษณาของ เมาเทนดิว ก็แพร่ภาพทางโทรท- ศน์ไปทั่วประเทศเ- ็นครั้งแรก ในต่างประเทศ ประมาณ 15 ปีให้หลังที่รองป- ะธานาธิบดี นิกสัน และนายกรัฐมนตรี ครุสชอฟ ของโซเวียตได้เยี- ยมชมตู้จำหน่ายเป- ปซี่-โคล่า ที่งานแสดงสินค้า American Exposition เป๊ปซี่กลายมาเป็- สินค้าอุปโภคบริโ- คอันดับแรกของอเม- ริกาที่มีการผลิต- นสหภาพโซเวียต ระหว่างครึ่งทศวร- ษของ Pepsi Challenge มีการทำกลยุทธ์ทา- การตลาดนานาชาติ เมื่อผู้บริโภคได- ทดลองดื่มแล้วและ- ืนยันว่าผู้คนจำน- วนมากชื่นชอบรสชา- ิของเป๊ปซี่มากกว- าโค้ก แคมเปญ Pepsi Challenge ทำให้เรื่องจริงก- ายเป็นโฆษณา ด้วยการบันทึกภาพ- ารทดลองดื่มเป๊ปซ- ่และโค้ก แคมเปญนี้สร้างปร- วัติศาสตร์ทางการ- ลาด และช่วยให้เป๊ปซี- ได้รับส่วนแบ่งกา- ตลาดเพิ่มขึ้น ในปี 1976 อย่างไม่เคยมีมาก- อน เป๊ปซี่-โคล่า กลายเป็นเครื่องด- ่มซอฟท์ดริงค์ที่- ียอดขายมากที่สุด- ในซูเปอร์มาร์เก็- ในอเมริกา ในตอนต้นของ 1980s เป๊ปซี่เป็นอันดั- หนึ่งในด้านของกา- ขายสินค้าซื้อกลั- บบ้าน (ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ) ตลาดของการลดน้ำห- ักเติบโตขึ้น และไดเอทเป๊ปซี่ก- เจริญเติบโตด้วย เช่นกันกับ เมาเท่นดิว ที่ทะยานตัวขึ้นด- วยแคมเปญโฆษณา Give Me a Dew

  [แก้] เป๊ปซี่ฮิตติดชาร- ตในปี 1984 แทบจะไม่มีใครสัง- กตว่า Pepsi Generation ได้ฉลองครบรอบปีท- ่ 20 แต่กลับสร้างประว- ติศาสตร์หน้าใหม่- ห้กับวงการโฆษณา ซึ่งในครั้งนี้ดน- รีป๊อปได้เข้ามาร- บบทเด่น ด้วย Pepsi. The Choice of a New Generation และอีกครั้งที่ส่- ให้เป๊ปซี่เป็นผู- นำแถวหน้าในวัฒนธ- รรมร่วมสมัย ในก้าวแรก แคมเปญ New Generation เป็นการปะทะกันระ- ว่างสุดยอดเอ็นเต- ร์เทนเนอร์แห่งยุ- ค ไมเคิล แจ๊คสัน และ บิลลี จีน นำแสดงในโฆษณาชุด- อง เป๊ปซี่-โคลา เป็นการรวมเอาโลก- องธุรกิจและความบ- นเทิงเข้าไว้ในวิ- ถีทางที่ไม่มีใคร- ห็นมาก่อน

  เส้นทางความสำเร็- ของเป๊ปซี่ จากโฆษณา Pepsi Generation ถึง Pepsi Challenge และสู่ New Generation ส่งผลกระทบไปทั่ว โคคา-โคล่า ซึ่งเป็นคู่แข่งท- ่ใหญ่ที่สุดของ Pepsi-Cola พยายามหนีจากการเ- ริญเติบโตของเป๊ป- ี่ จนได้ละทิ้งสูตรส- วนผสมเดิมๆ ที่ล้าสมัยของโค้- และปรับเปลี่ยนให- รสชาติใกล้เคียงก- บเป๊ปซี่ยิ่งขึ้น- แต่อย่างไรก็ดีผู- บริโภคให้การปฏิเ- ธอย่างรวดเร็ว จนโคคา-โคล่าต้องก- ับมาสู่ผลิตภัณฑ์- เดิมภายใต้ชื่อ โคคา-โคล่า คลาสสิก ประธานเป๊ปซี่ โรเจอร์ เอ็นริโค ประกาศชัยชนะในสง- รามโคล่า และให้รางวัลแก่พ- ักงานของเป๊ปซี่ด- วยการประกาศวันหย- ุดเพิ่มเติมตลอดช- วงยุค 80 ดารา ซูเปอร์สตาร์ มากมายได้เข้ามาร- วมงานกับเป๊ปซี่ รวมทั้งนักร้องเพ- งป๊อปอย่าง ไลโอเนล ริชชี่, ทีน่า เทอร์เนอร์, เดวิด โบวี่, เกล็น เฟรย์ และ กลอเรีย เอสตาฟาน และนักกีฬาชื่อดั- โจ มอนทานา และ แดน มาริโน ผู้ลงสมัครรับเลื- กตั้งรองประธานาธ- บดีสหรัฐอเมริกาซ- ึ่งเป็นผู้หญิงคน- รก เจอรัลดีน เฟอร์ราโร ก็นำแสดงในสปอตโฆ- ณา ไดเอทเป๊ปซี่ ด้วย ไมเคิล เจ. ฟ็อกซ์ ก็ได้ฝากฝีมือยอด- ยี่ยมไว้ในภาพยนต- ์โฆษณาชุดของ เป๊ปซี่ และ ไดเอทเป๊ปซี่ ไมเคิล แจ๊คสัน กลับมานำแสดงในภา- ยนตร์โฆษณาอลังกา- และเป๊ปซี่ได้ขึ้- ไปบนกระสวยอวกาศซ- ่งออกแบบเป็นพิเศ- ษ กระป๋องอวกาศ เมื่อเป๊ปซี่ขยาย- านผู้บริโภคออกไป- ้วยการโฆษณา การขยายไปนานาชาต- ก็ดำเนินต่อไป เป๊ปซี่เปิดตลาดใ- ม่ๆ ด้วยการกระจายไปย- งประเทศจีน ในตอนกลางของทศวร- ษมีโรงงานเป๊ปซี่- ากกว่า 600 โรงใน 148 ประเทศทั่วโลก

  [แก้] ขยายศักยภาพในตอน- ริ่มต้นของช่วงปี 1990 นับเป็นยุคใหม่ขอ- ธุรกิจเป๊ปซี่-โคล- ่าทั่วโลก บริษัททำการเซ็นส- ญญาทางการค้าครั้- ที่ใหญ่ที่สุดในป- ระวัติศาสตร์กับท- งสหภาพโซเวียต และลงทุนในตลาดที- มีศักยภาพสูงเช่น- นเอเชียตะวันออกเ- ฉียงใต้ ยุโรปตะวันออก เม็กซิโก และ อาร์เจนตินา ก้าวเข้าสู่ยุคให- ่ของโฆษณา ตำนานของวงการดนต- ี เรย์ ชาร์ลส์ เข้าร่วมเป็นครอบ- รัวเป๊ปซี่ ด้วยการร้องเพลง “You Got the Right One Baby, Uh-Huh!” ให้กับ ไดเอท เป๊ปซี่ นางแบบชื่อดัง ซินดี้ ครอว์ฟอร์ด ช่วยโปรโมทแพ็คเก- ดีไซน์ใหม่ นอกจากนั้นนักบาส- ก็ตบอลชื่อดัง ชาควิลล์ โอนีล ก็ช่วยเตือนอเมริ- าว่า “Be Young, Have Fun, Drink Pepsi.” เมาเทนดิว และ ไดเอทเมาเทนดิว ในขณะนี้เป็นเครื- องหมายการค้าที่ใ- ญ่เป็นอันดับ 6 ของอเมริกา - นำเสนอภาพลักษณ์ Generation X ผ่านกลุ่มเด็กหนุ- มแรงๆ ที่เรียกกันว่า Dew Crew

  โฆษณา Pepsi Challenge ได้ออกเผยแพร่เป็- ครั้งแรกในต่างปร- เทศ แห่งแรกคือที่ละต- นอเมริกา เป๊ปซี่เวอร์ชันไ- ่มีคาเฟอีน ไดเอทเป๊ปซี่ และ เมาเท่นดิว มาช่วยเสริมทัพให- กับเป๊ปซี่ ผู้บริโภคยังคงต้- งการเครื่องดื่มร- ชาติใหม่ๆ เป๊ปซี่จึงได้ขยา- สายผลิตภัณฑ์และก- าวสู่โฉมใหม่ของธ- ุรกิจ - บริษัทเครื่องดื่- ครบวงจร ทั้งเครื่องดื่มซ- ฟท์ดริงค์ น้ำดื่ม ชา กาแฟ น้ำผลไม้

  ด้วยการสร้างพันธ- ิตรทางธุรกิจกับบ- ิษัท โธมัส เจ. ลิปตัน ในปี 1991 ทำให้เป๊ปซี่กลาย- ป็นผู้นำทางการตล- ดในชาพร้อมดื่ม ด้วย ลิปตัน บริสก์ ซึ่งเป็นอันดับหน- ่งในตลาด และยังจับมือกับก- แฟสตาร์บัคส์ ผลิตกาแฟ แฟรปปูชิโน ซึ่งเป็นเครื่องด- ่มกาแฟเย็นในรูปแ- บใหม่ซึ่งได้รับค- วามนิยมอย่างรวดเ- ็ว กลายเป็นกาแฟเย็น- ร้อมดื่มที่ได้รั- ความนิยมที่สุด

  แนวคิด Generation กลับมาอีกครั้งสำ- รับผู้บริโภคยุคใ- ม่ของเป๊ปซี่ ในปี 1998 เมื่อเป๊ปซี่เฉลิ- ฉลองครบ 100 ปี เป๊ปซี่แคนช่วยสน- นสนุนภาพลักษณ์ให- ่รับศตวรรษใหม่ ภาพลักษณ์ใหม่ของ- ป๊ปซี่เรียกกันว่- Globe ภาพลูกทรงกลม 3 มิติ โดดเด่นออกจากพื้- หลังที่เป็นภาพน้- แข็ง โลโก้นี้ปรากฏอยู- บนรถบรรทุกเป๊ปซี- ตู้จำหน่าย คูลเลอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ... พูดง่ายๆ ว่าทุกอย่างที่เป- นของเป๊ปซี่ เป๊ปซี่เป็นผู้นำ- นวคิดวันหมดอายุม- ใช้ เพื่อให้ผู้บริโภ- ได้สามารถทราบได้- ่าเครื่องดื่มจะห- มดอายุในวันไหน วันที่หมดอายุถูก- ช้เป็นครั้งแรกบน- รรจุภัณฑ์ของไดเอ- ทเป๊ปซี่ และกลายเป็นมาตรฐ- นของผลิตภัณฑ์เป๊- ซี่ทั้งหมด วันหมดอายุยังกลา- มาเป็นแบบแผนของอ- ตสาหกรรมอีกด้วย

  [แก้] สหัสวรรษใหม่เมื่- เข้าสู่สหัสวรรษใ- ม่ ทีมวิจัยและพัฒนา- องเป๊ปซี่ได้ออกผ- ิตภัณฑ์ใหม่ของเป- ๊ปซี่ เมาเทนดิวออกรสชา- ิใหม่: Mountain Dew Code Red (เมาเทนดิวรสเชอร์- ี่) และ Mountain Dew LiveWire (เมาเทนดิวรสส้ม) และ เซียร์รา มิสต์ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่- สมะนาว แบรนด์ชั้นนำของเ- ๊ปซี่นำทัพด้วย Pepsi ONE, Pepsi Twist, Pepsi Vanilla และ Pepsi Edge เป๊ปซี่ที่มีแคลล- รี่ และน้ำตาลแค่ครึ่- เดียวของโคล่าปกต- ความต้องการเครื่- งดื่มปราศจากคาร์- อเน็ตของผู้บริโภ- คเพิ่มสูงขึ้นอย่- งฉับพลัน เป๊ปซี่ตอบสนองด้- ยเครื่องดื่มเพื่- สุขภาพ SoBe และเสริมด้วยเครื- องดื่มอย่างเช่น Dole และ ทรอปิคคาน่า เป๊ปซี่ให้ความสด- ื่นสำหรับทุกรสชา- ิและทุกเวลาของวั- น ผ่านทั้งทางสื่อก- ะจายเสียง อินเทอร์เน็ต และ ตู้เครื่องดื่ม การโฆษณาและการตล- ดที่เหนือชั้นของ- ป๊ปซี่ก็ยังเป็นผ- ู้นำที่กล่าวขานอ- กด้วย

  [แก้] เข้าสู่ยุคดิจิตอ- เมาเทนดิวนำเสนอต- วเองภายใต้คอนเซ็- ปต์ความตื่นเต้นท- าทายของ Dew Dudes ไม่ว่าจะเป็นการป- นเขาจนถึงสู้กับเ- ือชีต้า ไม่มีอะไรที่คนพว- นี้จะไม่ทำเพื่อใ- ้ได้เมาเท่นดิวขอ- งเขา การเป็นพันธมิตรก- บบริษัทที่มีชื่อ- สียงอื่นๆ ทำให้เป๊ปซี่และต- ายี่ห้อสดใหม่อยู- ในใจผู้บริโภคเสอ- และยืนอยู่แถวหน้- การสร้างความสัมพ- นธ์ทางการตลาดกับ Yahoo เป็นการช่วยโปรโม- เว็บไซต์ให้เป็นท- ่รู้จัก ผู้บริโภคสามารถน- คะแนนเป๊ปซี่มาแล- ของรางวัลทางออนไ- ลน์ได้ เป๊ปซี่ทีวี ออกอากาศครั้งแรก- ้วยการโชว์เพลง “Pepsi Smash” เป๊ปซี่ยังจับมือ- ับ Apple Computer, Inc. เว็บไซต์ iTunes และเครื่องเล่นเพ- ง iPod เพื่อจับสลากรางว- ลให้ดาวน์โหลดฟรี และรางวัลอื่นๆ อีกด้วย

  ในสนามกีฬา เป๊ปซี่จับมือกับ- มาคมเบสบอลที่ดัง- ี่สุด สมาคมฟุตบอลดัง และสมาคมฟุตบลทีม- าติ รวมทั้งกับดาวเด่- ของแต่ละสมาคมกีฬ- อีกด้วย ปัจจุบันนี้ Pepsi-Cola ยังคงสร้างสรรค์ส- ่งใหม่ๆ สร้างผลิตภัณฑ์ให- ่ รสชาติใหม่ๆ และบรรจุภัณฑ์ใหม- ๆ ในหลากหลายรูปทรง- ละขนาดเพื่อรองรั- ความต้องการที่สู- งขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือ- ให้กับผู้บริโภค เป๊ปซี่ยังคงมองห- วิถีทางที่จะทำให- ผู้บริโภคได้รับส- ินค้าที่พวกเขาต้- งการ ได้ทุกเมื่อ และทุกที่

  [แก้] เปิดตัวเป๊ปซี่ใน- ระเทศไทยบริษัท เสริมสุข จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงาน- นาดย่อมแห่งแรกขึ- นบนเนื้อที่ประมา- ณ 4 ไร่ ณ ถนนสีลม และเริ่มเปิดดำเน- นการครั้งแรกเมื่- วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2496 ในเวลา 7.00 น. เครื่องดื่มเป๊ปซ- ่ ได้เริ่มทยอยออกส- ่ตลาดเมืองไทย เพื่อสร้างความสด- ื่นให้แก่คนไทยทั- ง ประเทศเป็นครั้งแ- ก ด้วยขวดขนาด 10 ออนซ์ ภายใต้คำขวัญโฆษณ- "ดีมาก มากดี" (Quality Quantity)

  เป๊ปซี่ขวดแรกของ- ทย ออกวางจำหน่ายครั- งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2496 เวลา 7.00 น.
  บริษัทเสริมสุข ได้ยกเลิกสัญญาผล- ตและจำหน่ายเครื่- งดื่ม เป๊ปซี่ ภายในประเทศไทย เริ่ม 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
  [แก้] การโฆษณา[แก้] พรีเซนเตอร์คนแรก- นปี ค.ศ. 1909 เป๊ปซี่ได้นำนักแ- ่งรถระดับแนวหน้า ชื่อ นายบาร์นี่ โอลด์ฟิลด์ เป็นผู้ที่มีชื่อ- สียงคนแรกที่ปราก- ตัวในโฆษณาเป๊ปซี- ่ในหน้าหนังสือพิ- พ์ โดยมีข้อความว่า "เครื่องดื่มชั้นย- ด…เติมความสดชื่น- กระปรี้กระเปร่า เป็นเครื่องบำรุง- ำลังสำหรับการแข่- ขันประลองความเร็- ว" (อังกฤษ: A bully drink…refreshing, invigorating, a fine bracer for a race.)
  รอน บราวน์ (Ron Brown) เลขาธิการกระทรวง- าณิชย์ เป็นชาวอาฟริกัน-อ- มริกัน คนแรกที่ปรากฏในแ- มเปญโฆษณาที่เป๊ป- ี่มุ่งเน้นเจาะตล- าด อาฟริกัน-อเมริกัน

  ในปี ค.ศ. 1950 มีดาราฮอลลีวูด โจน ครอวฟอร์ด (Joan Crawford) ภรรยาของนายอัลเฟ- ด เอ็น สตีล ประธานกรรมการและ CEO ของเป๊ปซี่-โคล่า เป็นพรีเซ็นเตอร์- นการโปรโมทสินค้า- องเป๊ปซี่-โคล่า โดยในยุคนั้นเป็น- ุคที่เป็ปซี่สามา- ถก้าวทันรสนิยมขอ- งผู้บริโภค โดยมีการเพิ่มข้อ- วามโฆษณาการส่งเส- ิมการขายเป๊ปซี่-- คล่าว่าเป็นประสบ- ารณ์ มากกว่าการต่อรอง- าคา โดยใช้ชื่อว่า "สองเท่าในราคา 5 เซ็นต์" (อังกฤษ: Twice as much for a nickel) ก็เหมือนกับ "ได้มากกว่า 1 ออนซ์" (More Bounce to the Ounce) ทำให่ในปี 1950 สามารถทำยอดขายได- มากที่สุดและเป็น- ี่ชืนชอบและนิยมม- ากที่สุดในทศวรรษ- ั้น

  [แก้] แนวคิดชุดโฆษณาปี ค.ศ. 1943 ได้มีการออกโฆษณา- ุด "Twice as much" โดยมีแนวความคิด "Bigger drink และ better taste" เข้าไปด้วยโดยใช้ "Bigger Drink, Better Taste" เป็นแนวคิดหลัก เพื่อนำเป๊ปซี่-โค- ่า ก็เริ่มแพร่ไปสู่ ละติน อเมริกา
  ปี ค.ศ. 1949 มีการเพิ่มประโยค "Why take less when Pepsi's best?" เข้าไปในโฆษณา "Twice as much" ซึ่งเป็นประโยคเด- ดที่โดนใจผู้ที่น- ยมชมชอบเป๊ปซี่
  ปี ค.ศ. 1953 เมื่อ ชาวอเมริกันเริ่ม- ระหนักถึงเรื่องน- ำหนักตัว เป๊ปซี่เริ่มใช้ก- ยุทธ์ใหม่เกี่ยวก- บเรื่องแคลอรี่ต่- ำในแคมเปญ "ความสดชื่นแบบเบา- " ("The Light Refreshment&quot:)
  ค.ศ. 1954 ข้อความโฆษณา "ความสดชื่นแบบเบา- " ได้มีการการปรับเ- ลี่ยนเข้ากับ "สดชื่นได้โดยไม่ต- องเติม" ("Refreshing Without Filling&quot:)
  ค.ศ. 1958 เป๊ปซี่ก็ได้รับก- รขนานนามว่าเป็น the kitchen cola เนื่องจากการการจ- หน่ายในระยะเวลาย- วในในราคาที่ถูกแ- ละพอเหมาะ ทำให้เป๊ปซี่สามา- ถกำหนดกลุ่มลูกค้- ไว้ที่บรรดาผู้บร- ิโภคหนุ่มสาวที่ท- นสมัย ด้วยแนวคิด "อยากเข้ากันได้กั- กลุ่ม ดื่มเป๊ปซี่สิ" ("Be sociable, have a Pepsi&quot:) ความโดดเด่นของขว- เกลียว เข้ามาแทนที่ขวดแ- บเรียบแบบเก่าของ- ป๊ปซี่และเป็นที่- มาของการโฆษณาใหม- ด้วย
  [แก้] ส่วนประกอบ1.น้ำตาล-
  2.น้ำตาลไหม้
  3.กาเฟอีน(ไร้กาเฟอ- น)
  4.กรดฟอสฟอริก
  5.สารสกัดจากใบโคคา- (สกัดเอาโคเคนออกแ- ้ว) และสารสกัดจากเมล- ดโคลาปริมาณเล็กน- อย
  6.กรดน้ำส้ม และโซเดียมไซเทรต
  7.มะนาวฝรั่ง ส้ม มะนาว แคสเซีย(cassia คืออบเชยชนิดหนึ่- ) น้ำมันลูกจันทร์เ- ศ และสารอื่นๆ
  8.กลีเซอรีน
  9.วานิลลา
  [แก้] สินค้า[แก้] ผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่- ป๊ปซี่ รสต้นตำรับ
  ไดเอ็ท เป๊ปซี่ นั้นเปิดตัวในปี 1964 ผลิตภัณฑ์ของเป๊ป- ี่ โคล่าชนิดนี้เป็น- ครื่องดื่มปราศจา- น้ำตาลและปราศจาก- แคลอรี่ ไดเอ็ทเป๊ปซี่นั้- มีหลายรส เช่น รสไวด์เชอรี่ รสวนิลา และรสมะนาว ในบางประเทศ เรียก ไดเอ็ท เป๊ปซี่ว่า เป๊ปซี่ไลท์ และในประเทศไทยเร- ยกว่า Pepsi Max
  เป๊ปซี่ ฟรี สูตรไม่มีคาเฟอีน ปัจจุบันคือ คาเฟอีนฟรี เป๊ปซี่
  คริสตัลเป๊ปซี่ และ เป๊ปซี่เคลียร์ สูตรน้ำใส
  คริสตัลเป๊ปซี่ รสซิทรัส ขายปี 1992 - 1993
  เป๊ปซี่เคลียร์ โซดาป๊อป (ทำนองสไปรท์) คริสต์มาส 2005 เฉพาะเม็กซิโก
  เป๊ปซี่ เฟรช สูตรเพิ่มความสดช- ่น limited-Ed in summer 2007
  เป๊ปซี่ บลู - ปี 2003/2004
  เป๊ปซี่ บลูฮาวาย - limited-Ed ญี่ปุ่น รสสับปะรดผสมมะนา- น้ำสีฟ้า
  เป๊ปซี่ คาร์นิวัล (ต่อมาคือ เป๊ปซี่ ซัมเมอร์มิกซ์)
  เป๊ปซี่ ไฟร์แอนด์ไอซ์ - ขายใน เกาะกวม เกาะไซแปน ไทย มาเลย์เซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก
  เป๊ปซี่ ไฟร์ - รสชินนะมอน
  เป๊ปซี่ ไอซ์ - รสมินท์
  เป๊ปซี่ โกลด์ - limited-Ed 2006 World Cup
  เป๊ปซี่ กรีน - มีเฉพาะประเทศไทย ปี 2009 สีของน้ำเป็นสีเข- ยวคล้ายกับเป๊ปซี- ไอซ์ คิวคัมเบอร์ แต่มีลักษณะที่เป- นสีสดและไม่ใสเท่- กับไอซ์ คิวคัมเบอร์
  เป๊ปซี่ ไอซ์ ขายในสาธารณรัฐเช- ก เป็นรสแอบเปิล และเป็นคนละผลิตภ- ณฑ์กับ เป๊ปซี่ไฟร์แอนด์- อซ์
  เป๊ปซี่ ไอซ์ คิวคัมเบอร์ - รสแตงกวา ขายในญี่ปุ่นเท่า- ั้น
  เป๊ปซี่ เลมอน (ต่อมาคือ เป๊ปซี่ ทวิสต์)
  เป๊ปซี่ แม็กซ์ สูตรไม่มีน้ำตาล ไร้พลังงาน ฯลฯ มีหลายรส
  เป๊ปซี่ รอว (raw) - มีขายเฉพาะในอังก- ษ ผสมสารสกัดจากแอบ- ปิล องุ่น ใบกาแฟ ฯลฯ
  เป๊ปซี่ เรด - มีขายเฉพาะในญี่ป- ่น
  เป๊ปซี่ เรโทร (retro) - ขายเฉพาะในเม็กซิ- ก
  เป๊ปซี่ แซมบา - ขายในออสเตรเลีย
  เป๊ปซี่ สตรอเบอรี่เบอร์ส -
  เป๊ปซี่ ซัมเมอร์ชิลล์ - รสแอปเปิล ขายในโปแลนด์ เช็ก สโลวักเกีย
  เป๊ปซี่ ซัมเมอร์มิกซ์ - รสผลไม้เขตร้อน ขายในอเมริกา
  เป๊ปซี่ ทรอปิคอลชิลล์
  เป๊ปซี่ ทรอปิคอลมิกซ์ - ขายใน อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น
  เป๊ปซี่ ทวิสต์ - รสมะนาว
  เป๊ปซี่ วานิลลา - รสวานิลลา ผลิตในปี2003
  เป๊ปซี่ ไวท์ - รสโยเกิร์ต น้ำสีขาวขุ่น ขายในญี่ปุ่น
  เป๊ปซี่ ไวท์ เชอรี่ - รสเชอรี่ ขายในอังกฤษ
  เป๊ปซี่ เอกซ์ เอนเนอร์จี - สูตรเพิ่มพลังงาน คาเฟอีน น้ำตาล
  [แก้] การวางขายในประเท- ไทย[แก้] ชนิดเป๊ปซี่จำหน่- ยเฉพาะในประเทศไท- เป๊ปซี่
  เป๊ปซี่ MAX
  เป๊ปซี่ ทวิสต์
  เป๊ปซี่ BLUE (ปัจจุบันหยุดการจ- หน่าย)
  เป๊ปซี่ ลาเต้ (ปัจจุบันหยุดการจ- หน่าย)
  เป๊ปซี่ FIRE (ปัจจุบันหยุดการจ- หน่าย)
  เป๊ปซี่ ICE (ปัจจุบันหยุดการจ- หน่าย)
  เป๊ปซี่ GOLD (ถูกผลิตออกมาจำหน- ายเมื่อช่วงฟุตบอ- ลโลก พ.ศ. 2549 ปัจจุบันหยุดการจ- หน่าย)
  เป็ปซี่ โคล่า (จัดจำหน่ายครบรอบ 55 ปี)
  เป๊ปซี่ กรีน (เริ่มจำหน่ายในเด- อนมกราคม พ.ศ. 2552)
  เป๊ปซี่ เชียร์ (เริ่มจำหน่ายในเด- อนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีรสชาติคล้ายกับ เป๊ปซี่ GOLD)
  [แก้] โปรโมชั่นและสมนา- ุณพ.ศ. 2536 เป๊ปซี่ได้เปิดตั- "เป๊ปการ์ด" เป็นบัตรสมมนาคุณ- ดยสามารถสะสมจนคร- ตามจำนวนที่กำหนด- และนำไปแลกเปลี่น- ป็นสินค้าชนิดอื่- ๆที่ทำออกมาได้
  พ.ศ. 2540 มีการจับรางวัลโด- นำฝาเป๊ปซี่ที่มี- ำว่าลุ้นรถส่งไปท- ี่บริษัทเพื่อจับ- างวัล หรือสะสมฝาเป็ปซี- พร้อมเงินสดจำนวน- นึ่งเพื่อแลกเสื้- อ หมวก แก้วเป๊ปซี่ได้